باربری در شهرک صنعتی ایوانکی

باربری در شهرک صنعتی ایوانکی

باربری در شهرک صنعتی ایوانکی یکی از مناطقی که شیرازی ترابری به باربری در این محدوده می پردازد باربری در شهرک صنعتی ایوانکی است  با توجه به سابقه درخشان در باربری ایوانکی شیرازی ترابری  یک باربری معتبر و نام آور است. شایان ذکر  است که شیرازی ترابری یکی از نمایندگی و عاملین حمل و نقل […]

ادامه مطلب »